Suunniteltu muutos törmää usein vastustukseen, joka hidastaa tai jopa estää tavoitteiden saavuttamisen!

Vastustus usein ammentaa alakulttuureiden uskomuksista ja käytännöistä, joita strateginen muutos haastaa. Myös yrityksen järjestelmät voivat aiheuttaa ryhmissä vaikeuksia yhdistää tavoiteltu ja nykyiset käytännöt.

Toteutamme muutosprosesseja kanssanne

Työntekijävetoinen muutostyö kohtaa usein vähemmän vastustusta ja auttaa ryhmiä yhdistämään yrityksen tavoitteet ryhmien paikallisiin käytäntöihin.

Kartoitamme tärkeät kulttuurilliset piirteet

Strateginen muutos usein haastaa alakulttuurien uskomuksia ja käytäntöjä, jolloin on tärkeää tunnistaa merkittävät ryhmät ja heidän käsityksensä etukäteen.

Haastamme ja sparraamme muutoksessa

Katselemme muutostyötä ja tavoitteita organisaatiokulttuurin näkökulmasta ja siten voimme auttaa asiakkaitamme onnistumaan muutostoiminnassaan.

Jätä viestiä

Palaamme asiaan viimeistään huomenna (jos ei satu olemaan viikonloppu.)

  Uusimmat artikkelit

  • Ryhmäkeskeinen malli organisaatiokulttuuriin

   Jotta kulttuurilla muutoksia voidaan toteuttaa on ymmärrettävä mitä organisaatiokulttuuri tarkoittaa. Tässä erilaiset mallit ovat hyödyllisiä. Ne tekevät näkyviksi asioita, joihin pitäisi kiinnittää huomiota: osia ja niiden suhteita. Klassinen organisaatiokulttuuria kuvaava malli on Scheinin jäävuori. Sen keskeinen viesti on, että iso osa kulttuurista on näkymättömissä. Me näemme toiminan, välineet, tilat, mutta emme merkityksiä, jotka niihin kytketään. …

   Lue lisää
  • Kokeilujen kautta syntyvä kulttuurillinen muutos / Hamel, Humanocracy

   Olen pohtinut viimeisen muutaman viikon aikana Hamelin Humanocracy -kirjan ajatuksia muutostoiminnasta, peilannut niitä käymiini keskusteluihin organisaatiokulttuurin muutoskokemuksista, minkä pohjalta olen hahmotellut polkuja kulttuurilliseen muutokseen organisaatiossa. Keskusteluissa on tullut esille, että yksi keskeisistä organisaatiokulttuurin muutoksen haasteista on sanoittaa pyrkimys tavalla, joka puhuttelee niitä, joiden pitäisi viedä asiaa eteenpäin: joko ilmaisu on liian idea-tasoista, joka ei auta …

   Lue lisää
  • Työntekijöiden muutostoiminta organisaatiokulttuurin muutoksessa

   Tässä on lyhyt tiivistelmä väitöskirjatutkimuksesta: Bottom-up perspective on cultural change in organizations – observing members’ change activity, joka on nyt esitarkastuksessa. Tutkimus julkaistaan osana Aalto-yliopiston julkaisusarjaa. Kulttuurillinen muutos on usein osa muutoksia, joita organisaatioissa toteutetaan. Tämän päivän organisaatioilla on kasvava tarve muuttua yhä nopeammin muuttuvassa toimintaympäristössä. Teknologioiden kehittyminen ja globaalit ilmiöt, kuten ilmastonmuutos tai koronavirus …

   Lue lisää
  • Mitä on organisaatiomuotoilu?

   Organisaatiomuotoilu (organizational design) on organisaation prosessien ja käytäntöjen kehittämistä henkilökunnan näkökulmasta parempaan. Näin muotoilun kohteena voi olla arkiset prosessit, työkalut kuten CRM-järjestelmä tai toimenkuvat, mutta myös epäviralliset asiat kuten käytännöt, roolit ja toimintamallit. Kehittämistoiminnassa henkilökunnalla on keskeinen rooli olla muutoksen hyötyjä, mutta usein myös sen toteuttaja, sillä he ovat oman organisaationsa asiantuntijoita. Taustalla palvelumuotoilun malli …

   Lue lisää