Sparrailu auttaa tunnistamaan alakulttuurien aiheuttamat hetteiköt

Muutosmatkat ovat aina erilaisia ja useimmiten ne eivät saavuta tavoitteitaan kokonaan tai siihen varatussa ajassa. Muutokseen vaikuttavia muuttujia on paljon. Me tuemme muutoksissa selkeyttämään muutoksen tavoitteita, keinoja ja organisaatiota organisaation kulttuurin ja erityisesti alakulttuurien näkökulmasta. Alakulttuurien vaikutuksen ymmärtäminen on usein avain onnistuneeseen muutokseen, sillä ryhmien uskomukset ja käytännöt saattavat estää tai hidastaa muutoksia. Pahimmillaan ryhmä kokee, että sille tärkeitä asioita uhataan ja se ryhtyy aktiiviseen vastarintaan.

Sparraamme ja haastamme ajatteluasi. Näin tuemme tunnistamaan millä tavoin muutos saattaa haastaa ryhmien uskomuksia ja käytäntöjä, sekä tarjoamme välineitä vastata ilmeneviin haasteisiin.

Toinen liian harvoin huomioitu tekijä muutosprosesseisa on olemassa olevien järjestelmien vaikutus. Esim palkkausmallit, tietojärjestelmät tai johtamisjärjestelmät voivat ohjata yksilöiden ja ryhmien toimintaa vahvasti tavoitteita vastaan, joka vaikeuttaa muutosten onnistumista.