Kulttuurin ja alakulttuurien kartoittaminen

Strategiset muutospyrkimykset haastavat työntekijät miettimään miten tavoitellut asiat sopivat yhteen paikallisten käytäntöjen ja uskomusten kanssa. Saattaa syntyä tilanne, jossa yrityksen uuden tavoitteet koetaan uhkaavan ryhmän keskeisiä arvoja tai toimintatapoja ja siten johtaa piilossa olevaan tai julkiseen vastarintaan.

Kun muutos on tärkeä, ehdotamme: käytä aikaa ymmärtääksesi miten tavoitellut asiat sopii yhteen ryhmien alakulttuurien kanssa!

Voit myös ulkoistaa kartoituksen meille. Haastatteluiden, kyselyn ja systeemianalyysin perusteella voimme osoittaa ryhmät, jotka tukevat tavoiteltuja asioita ja ketkä todennäköisesti vastustavat muutosta. Tämä auttaa kohdentamaan muutostoimintaa ja siten auttaa saavuttamaan tavoitellun muutoksen!