Kun henkilökunnan tyytyväisyys rapistuu on työntekijästä tehtävä muutosagentti

Tyytymättömyys ruokkii tarinoita, jotka syövät pohjaa johdon uskottavuudelta ja siten tulevilta toimilta. Tyytymättömyys, johon ei puututa ajoissa alkaa muistuttaa kulttuuria, jossa valittaminen ja ongelmista puhuminen on keskeinen osa yhdessä olemista. Yksi toimiva ratkaisu on muuttaa henkilökunnan roolia muutoksen toteuttajaksi.

Me tarjoamme:

  • Tutkimme todelliset ongelmat yleisen tyytymättömyyden takana.
  • Tuemme esimiehiä ja johtoa toteuttamaan muutosjohtamista.
  • Toteuttamme muutoshankkeita tilanteen korjaamiseksi.

Lue lisää haasteista tyytymättömyyden kierteen katkaisussa tai organisaatiomuotoilusta, miten se muuttaa työntekijäiden roolia organisaatiossa.

Nousiko esille kysymyksiä tai haluaisitko kuulla millainen eteneminen voisi toimia sinun tilanteessasi. Olen yhteydessä, kerromme mielellämme!