Kun organisaatiokulttuuri jarruttaa muutoksia on tärkeää ymmärtää mikä kulttuurissa jarruttaa

Organisaatiokulttuuri ilmenee uskomuksina, näytelminä ja käytäntöinä. Kaikkiin näihin voidaan vaikuttaa, kun tunnistetaan mistä on kyse. Organisaatiomuotoilun kehitysprosesseissa keskittytään kuuntelemaan työntekijää ja rakennetaa ratkaisumalleja huomioiden helposti muokattavat kulttuurilliset piirteet.

Me tarjoamme:

  • Nykytila-analyysissä analysoimme muutoksen kulttuurillisia esteitä
  • Tuemme osallistavaa muutosjohtamista
  • Toteutamme muutoshankkeista organisaatiomuotoilun keinoin, jotka huomioivat olemassa organisaation olevat kulttuurit

Lue lisää organisaatiokulttuurin ilmenemismuodoista, organisaatiomuotoilusta sekä miten muotoilu ja ketteräkehittäminen tukevat toisiaan.

Jäikö kysymyksiä tai haluaisitko kuulla miten etenisimme. Ota yhteyttä!