Kun organisaatiokulttuuri jarruttaa muutoksia, on tärkeää tunnistaa pinnan alla olevat esteet

Organisaatiokulttuuri ilmenee uskomuksina, näytelminä ja käytäntöinä. Kaikkiin näihin voidaan vaikuttaa, kun tunnistetaan mistä on kyse. Organisaatiomuotoilun kehitysprosesseissa keskittytään kuuntelemaan työntekijää ja rakennetaa ratkaisumalleja huomioiden helposti muokattavat kulttuurilliset piirteet.

Me tarjoamme:

  • Nykytila-analyysissä analysoimme muutoksen kulttuurillisia esteitä
  • Tuemme osallistavaa muutosjohtamista
  • Toteutamme muutoshankkeista organisaatiomuotoilun keinoin, jotka huomioivat olemassa organisaation olevat kulttuurit

Ota yhteyttä

Jäikö kysymyksiä tai haluaisitko kuulla miten etenisimme. Ota yhteyttä!